Báo chí đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước

Thứ hai - 19/06/2023 17:34
Sáng 19/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).
Tại buổi gặp mặt, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết: Hệ thống báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam về cơ bản luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí năm 2016, Luật Xuất bản, pháp luật của Nhà nước. Thông tin đăng tải trên các ấn phẩm điện tử, ấn phẩm in được cập nhật thường xuyên ngày càng phong phú, đa dạng, bám sát các sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật cũng như các thông tin quan trọng của đất nước.

Đánh giá kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và nêu những định hướng trong thời gian tới, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn như: Tổ chức các hội nghị, các buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương để triển khai các công việc, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất các biện pháp, cách thức phối hợp công tác nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (1983 - 2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và của Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ trí thức ngày càng đóng góp mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc kiến thiết nước nhà.

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức xuất bản cuốn sách "Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đội ngũ trí thức và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam", cuốn sách đã được Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam gửi tặng tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể, các tỉnh, thành phố, các hội thành viên làm tài liệu quan trọng trong quá trình phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đang xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư trong toàn hệ thống; tham gia tổ chức đoàn trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tham gia Hội nghị gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ; tổ chức thành công Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 và Giải thưởng WIPO.

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động: Phổ biến kiến thức, hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường; các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội… Nổi bật là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến của các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã được đánh giá rất cao và nhiều ý kiến đã được Ban soạn thảo tiếp thu trong quá trinh sửa đổi Luật Đất đai.

Để hoạt động báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy được thế mạnh, thực hiện đúng vai trò là cơ quan tuyên truyền thông tin hữu hiệu của Đảng, Nhà nước, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển, đưa cơ quan báo chí của mình thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các cơ quan báo, tạp chí trong hệ thống báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam cần phát huy lợi thế, tổ chức tập hợp đông đảo các nhà khoa học đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, làm đậm nét và đặc sắc tính khoa học trong từng trang viết, từng bài viết...

* Báo chí góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vĩnh Phúc
 
D2023061908 1
Trao giải B giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
 
Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII năm 2023 đã được tổ chức chiều 19/6.

Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII đã nhận được hơn 250 tác phẩm của các tác giả đến từ các cơ quan đơn vị, cơ sở trong tỉnh dự thi. Hội đồng Giải đã xét chọn 136 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả để chấm vòng chung khảo.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải, các tác phẩm báo chí tham dự Giải năm nay có nội dung phong phú, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều tác phẩm hay viết về đề tài xây dựng Đảng, đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ khi về thăm Vĩnh Phúc “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Đặc biệt, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hướng đến xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thành miền quê đáng sống, hướng tới khát vọng phồn vinh được thể hiện rõ nét trong nhiều tác phẩm.

Bên cạnh những chủ đề quen thuộc như: thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa..., Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc năm nay có thêm những tác phẩm chất lượng tốt về chủ đề chống diễn biến hòa bình, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số... Đây là những đề tài khó các kỳ Giải trước ít xuất hiện. Các tác phẩm về chủ đề mặt trái, lên án những việc làm chưa tốt, thói hư, tật xấu trong xã hội được các tác giả đầu tư viết chất lượng hơn, bám sát thực tế phản ánh sự việc một cách sinh động, định hướng dư luận tích cực và đề xuất các giải pháp để cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh.

Chúc mừng các tác giải, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cho rằng, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Những đóng góp quan trọng, thành tích nổi bật của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong 98 năm qua đã làm ngời sáng truyền thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Các cơ quan báo chí không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính hấp dẫn của các tác phẩm báo chí; tăng cường công tác quản lý, tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân; quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của người làm báo. Đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Vĩnh Phúc đến với các nhà đầu tư và bạn bè trong và ngoài nước.

Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó, có 4 giải A, 8 giải B, 10 giải C và 13 giải Khuyến khích.

Tại chương trình, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc đã khen thưởng và trao Kỷ niệm chương tặng nhiều hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc.

* Hà Tĩnh tôn vinh các nhà báo xuất sắc
 
D2023061908 2
Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Phú năm 2022. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN
 
Ngày 19/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023); trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2022; Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo đã tích cực đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Ông Lê Ngọc Châu đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn, các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - bản lĩnh - tâm huyết - năng động - sáng tạo, thể hiện rõ đạo đức nghề nghiệp, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Giải Báo chí Trần Phú đã trao 28 giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải A gồm 5 tác phẩm: Loạt bài phóng sự: Nhân lên “sức mạnh mềm” văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Hà Tĩnh của nhóm tác giả Mai Thủy, Minh Huệ, Anh Hoài, Thiên Vỹ, Thái Sinh, Huy Tùng (Báo Hà Tĩnh); loạt bài điều tra: “Ma thuật” trong mua sắm thiết bị dạy và học ở Hà Tĩnh của tác giả Bùi Tiến (Báo Bảo vệ pháp luật); loạt bài phóng sự “Mở cánh cửa cho học sinh nghèo học giỏi vào đại học - cần thêm sự cộng hưởng từ cộng đồng” của nhóm tác giả Thúy Ngọc, Mai Thủy, Thu Hà, Thiên Vỹ, Đình Nhất, Huy Tùng (Báo Hà Tĩnh); phóng sự: Ẩn họa từ dịch vụ thẩm mỹ không phép của nhóm tác giả Thục Anh, Tuấn Anh, Trần Vũ, Hoàng Vũ, Vương Quý (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); phóng sự: “Lật tẩy chiêu trò núp bóng khiếu kiện” của nhóm tác giả Nguyễn Hằng, Thành Trọng, Hồng Thắm, Nam Thuật (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh).

Ban Tổ chức Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã trao 26 giải cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải A thuộc về các tác phẩm: Vinh quang sứ mệnh trồng người của nhóm tác giả Thúy Ngọc, Mai Thủy, Đình Nhất, Kiều Minh, Thu Hà, Thiên Vỹ (Báo Hà Tĩnh) và Nêu gương để Đảng mạnh, dân tin của nhóm tác giả: Dương Phương, Tuấn Anh, Trọng Hùng, Vương Quý, Phương Hiền (Đài phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).
 
Theo Diệu Thúy - Nguyễn Thảo - Hoàng Ngà (TTXVN)
 Từ khóa: báo chí, hà tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây