Thanh tra trách nhiệm tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh: Bài 3: Kiểm điểm nghiêm túc, chỉ ra trách nhiệm của 17 tập thể, 69 cá nhân

Thứ hai - 01/04/2024 06:35
Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã có văn bản về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 51/KL-TT và Kết luận số 52/KL-TT của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện Vũ Quang đã tiến hành kiểm điểm, chỉ ra trách nhiệm của 17 tập thể, 69 cá nhân.
Bài 1: Nhiều tồn tại trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bài 2: Yêu cầu cắt giảm, thu hồi và xử lý trên 5,5 tỷ đồng

 
D2024033112 1
Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vũ Quang đã tiến hành kiểm điểm, chỉ ra trách nhiệm của 17 tập thể, 69 cá nhân. Ảnh: Xuân Thống

Triển khai các nội dung kiến nghị, xử lý sau kết luận 

Trao đổi với Báo Thanh tra, đại diện lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang cho biết, UBND huyện Vũ Quang đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc xử lý kiến nghị theo kết luận thanh tra và việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo Kết luận số 52/KL- TT ngày 18/12/2023 của Thanh tra tỉnh. Đồng thời ban hành Văn bản số 2042/UBND-TT của UBND huyện về việc tổ chức triển khai các nội dung kiến nghị, biện pháp xử lý sau kết luận thanh tra.

Theo Báo cáo số 01/BC-UBND của UBND huyện Vũ Quang do Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng ký, gửi các cơ quan liên quan, đến nay các kiến nghị về kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật đã được thực hiện.

Cụ thể, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại các Kết luận số 51/KL-TT ngày 15/12/2023, số 52/KL-TT ngày 18/12/2023 của Thanh tra tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành kiểm điểm, chỉ ra trách nhiệm thuộc của 17 tập thể và 69 cá nhân.

Về đề nghị kỷ luật, đảm bảo có hồ sơ đầu đủ về việc các cá nhân liên quan đã kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; hội nghị tại các đơn vị, địa phương thống nhất đề nghị không xử lý kỷ luật.
 
D2024033112 2
 Huyện Vũ Quang có 42 km đường biên giới tiếp giáp với Lào, có 64.615 ha diện tích tự nhiên và 29.870 nhân khẩu. Ảnh: XT
 
Về tồn tại liên quan duyệt chi tiền từ nguồn cải cách tiền lương không đảm bảo quy định, trong năm 2022 với số tiền 3.754,809 triệu đồng, UBND huyện đã bố trí trả lại đủ số tiền trên để thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP nâng mức lương cơ bản từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng và chi trả tiền lương và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đối với nội dung duyệt chi dự phòng ngân sách huyện bổ sung kinh phí chi thường xuyên chưa đảm bảo quy định tại Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) số tiền 1.300 triệu đồng, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm trong việc điều hành, sử dụng NSNN. Từ dự toán ngân sách năm 2024 trở đi, UBND huyện sẽ thực hiện việc soát xét các nội dung dự kiến phát sinh trong năm kế hoạch để  xây dựng dự toán, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với tồn tại về duyệt chi sử dụng một phần nguồn vượt thu, kết dư ngân sách không thông qua ý kiến HĐND huyện (chỉ xin ý kiến 5,0/8,116 tỷ đồng nguồn tăng thu), UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách và xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện phân bổ đối với các nội dung khác có liên quan.

Về đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn từ nguồn vượt thu cho các công trình UBND huyện đã bố trí vốn trung hạn (gồm công trình nâng cấp xây dựng đường trách lũ Đức Lĩnh - Đức Giang; công trình đường giao thông nông thôn 3, thôn 5 xã Thọ Điền), UBND huyện tiếp thu nghiêm túc và rút kinh nghiệm trong việc đề xuất nguồn vốn cho các dự án trên địa bàn huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đối với tồn tại trong việc duyệt số giao chi tiết đầu năm cho các đơn vị chưa đủ số đã phân khai trong nghị quyết HĐND, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát các nhiệm vụ chi đã được HĐND huyện quyết nghị giao cụ thể cho các đơn vị và ban hành các quyết định giao dự toán ngay từ đầu năm đảm bảo theo quy định.

Về duyệt giảm dự toán đã cấp đầu năm và điều chỉnh nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ chi khác với nhiệm vụ chi được giao theo nghị quyết HĐND huyện phân bổ đầu năm mà chưa thông qua ý kiến của HĐND huyện (gồm nguồn lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương của các trường; nguồn sự nghiệp giáo dục phân bổ cho các chính sách do Trung ương, tỉnh ban hành; nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa). UBND huyện Vũ Quang đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu kỹ các quy định của Nhà nước về các chế độ, chính sách có liên quan để xây dựng dự toán đảm bảo sát đúng với thực tế và quy định hiện hành.

UBND huyện đã giao cho các phòng, ban chuyên môn soát xét các nguồn kinh phí để trình Thường trực Huyện ủy xin ý kiến và đề xuất Thường trực HĐND huyện báo cáo xin ý kiến phân bổ đảm bảo theo quy định kể từ năm 2024 và những năm tiếp theo; chỉ đạo phòng chuyên môn cùng với các đơn vị dự toán thực hiện đối chiếu và điều chỉnh dự toán hàng năm đảm bảo theo đúng quy định trước ngày 15/11. 
 
D2024033112 3
Huyện Vũ Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập một số xã thuộc các huyện Đức Thọ, Hương Khê và Hương Sơn. Ảnh: Xuân Thống
 
Thu hồi đảm bảo 100% và kiểm điểm, chỉ ra trách nhiệm tập thể, cá nhân

Về kết quả khắc phục các kiến nghị về xử lý kinh tế: Sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung được chỉ ra tại Kết luận số 52/KL-TT.

Với nội dung thu hồi nộp NSNN qua tài khoản tạm giữ thanh tra số tiền 71.141.880 đồng, đến nay, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan nộp đủ 100% số tiền vào tài khoản thanh tra.

Với nội dung nộp trả ngân sách tỉnh số tiền 20.218.000 đồng, UBND huyện đã nộp trả ngân sách tỉnh theo kết luận thanh tra đủ 100%.

Với nội dung nộp trả ngân sách huyện 670.584.439 đồng, đến nay, Ban quản lý duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông huyện và UBND xã Đức Giang đã nộp trả về ngân sách huyện 100%.

Với nội dung cắt giảm giảm giá trị thanh toán các công trình/dự án số tiền 947.596.000 đồng, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát cắt giảm giá trị thanh toán theo kết luận thanh tra, đến nay đã thực hiện 100%.
 
D2024033112 4
 Có 17 tập thể, 69 cá nhân là lãnh đạo UBND, các xã, thị trấn và phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Vũ Quang bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ảnh: XT
 
Cũng theo báo cáo của UBND huyện Vũ Quang, để xảy ra sai sót trên là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Về cá nhân, để xảy ra sai sót trên, là trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, các phó chủ tịch UBND huyện, các uỷ viên UBND huyện, trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các công chức chuyên môn tham mưu.

 Về xem xét xử lý kỷ luật, xét thấy đây là trách nhiệm liên đới, các lỗi vi phạm là ngoài ý muốn, không cố ý vi phạm và không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Sau khi có kết luận thanh tra, các tổ chức, cá nhân đã kịp thời triển khai khắc phục, rút kinh nghiệm sâu sắc. Vì vậy, UBND huyện Vũ Quang không đề xuất kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan.

 Cụ thể: Không xử lý kỷ luật, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với UBND các xã Thọ Điền, Quang Thọ, Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng,Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú và thị trấn Vũ Quang; các phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng HĐND- UBND; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn huyện; tổng hợp có 69 cá nhân có liên quan.
 
Trước đó, Báo Thanh tra thông tin về Kết luận thanh tra số 51/KL-TT ngày 14/12/2023 về việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và Kết luận thanh tra số 52/KL-TT ngày 18/12/2023 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng tại UBND huyện Vũ Quang đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong thời kỳ thanh tra.

Đoàn thanh tra đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với UBND 9 xã; 4 phòng chuyên môn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn thuộc UBND huyện Vũ Quang.
 
Xuân Thống
Theo Thanhtra.com.vn

Link gốc: Bài 3: Kiểm điểm nghiêm túc, chỉ ra trách nhiệm của 17 tập thể, 69 cá nhân (thanhtra.com.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây