Thanh tra trách nhiệm tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh: Bài 2: Yêu cầu cắt giảm, thu hồi và xử lý trên 5,5 tỷ đồng

Chủ nhật - 17/03/2024 06:19
Thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra chỉ ra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND huyện Vũ Quang vẫn còn các tồn tại, hạn chế, do đó kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc thực hiện xử lý qua thanh tra.
D2024031702 1
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kết luận, HĐND thị trấn Vũ Quang ban hành nghị quyết chính sách trái thẩm quyền. Ảnh: Xuân Thống

Xã chưa thực hiện công khai các khoản đóng góp của nhân dân

Tại Kết luận thanh tra số 52/KL.TT ngày 18/12/2023 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng tại UBND huyện Vũ Quang đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ở địa phương.

Đối với công tác lập và giao dự toán thu, chi ngân sách, dự toán lập chưa đảm bảo tốc độ tăng thu bình quân tối thiểu; khi phân khai dự toán cho các đơn vị, HĐND huyện đã ban hành một số chính sách và phân bổ kinh phí ngoài quy định của Trung ương và HĐND tỉnh, chưa cụ thể nhiệm vụ, chưa có dự toán chi tiết hoặc đã thuộc nhóm nhiệm vụ phải trích trong chi hoạt động thường xuyên theo định mức.

Xây dựng dự toán thu một số chỉ tiêu chưa phù hợp với khả năng nguồn thu trên địa bàn; giao dự toán chưa đánh giá rõ nguyên nhân xác định tăng thu giữa tỉnh giao và HĐND huyện quyết định; chưa đưa vào dự toán thu một số khoản thu qua Trung tâm Hành chính công, chưa giao dự toán cho một số đơn vị sự nghiệp kế hoạch thu phí, lệ phí và các khoản thu về dịch vụ.

Thời gian giao dự toán của UBND huyện cho các đơn vị chậm hơn so với quy định tại Điều 44 Luật ngân sách Nhà nước (NSNN); HĐND huyện ban hành các nghị quyết chính sách trái thẩm quyền; bố trí hỗ trợ cho một số đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách huyện.

Việc quản lý điều hành chi ngân sách được Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hiện hành, tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại: Cơ cấu cấp bằng lệnh chi trên tổng chi ngân sách cấp huyện; sử dụng nguồn để hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho một số đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện; thực hiện điều chỉnh dự toán sau ngày 15/11 hàng năm là chưa đảm bảo quy định; sử dụng một số nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ chi khác với nhiệm vụ chi được giao theo nghị quyết HĐND huyện phân bổ thu, chi ngân sách đầu năm mà chưa có ý kiến của HĐND huyện; sử dụng một phần nguồn tăng thu trong năm, kết dư ngân sách năm trước nhưng chưa thông qua ý kiến của HĐND huyện.

Đối với công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp còn áp dụng các văn bản làm căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đã hết hiệu lực; thanh toán một số chi phí bằng tiền mặt một số khoản chưa đúng quy định về chi tiền mặt; thu nhập tăng thêm được tính chi trả đều cho tất cả cán bộ, người lao động chưa phù hợp nguyên tắc chi trả thu nhập tăng thêm; một số khoản chi thường xuyên hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ theo quy định; chưa nộp trả các khoản kinh phí hết nhiệm vụ chi; chưa thực hiện đầy đủ việc nộp NSNN đối với một số khoản thu theo quy định.

Công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc thời gian còn chậm.
 
D2024031702 2
Trong đầu tư xây dựng, dự án đường giao thông 71 và đường nội đồng xã Quang Thọ lập hồ sơ quyết toán với số liệu sai khác lớn so với thực tế. Ảnh: Xuân Thống 
 
Việc quản lý tài chính - ngân sách cấp xã: Một số xã xây dựng dự toán thu chưa sát thực tế, HĐND và UBND xã phân bổ và quyết định dự toán thu cao hơn so với số thu do cấp huyện giao, dẫn đến một số khoản thu chưa đạt kế hoạch; UBND xã chưa xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định; tính cân đối ngân sách của các xã không bền vững, chủ yếu chi từ nguồn thu bổ sung của huyện; quy chế chi tiêu nội bộ còn căn cứ văn bản không còn phù hợp, văn bản đã hết hiệu lực thi hành; việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại các xã và sử dụng kinh phí tại các xã, thị trấn còn tồn tại.

Các xã đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định nhưng chưa thực hiện công khai các khoản đóng góp của Nhân dân, công khai nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN, công khai sử dụng tài sản Nhà nước. Kế toán chưa hạch toán và theo dõi đầy đủ, kịp thời các khoản phải trả.

Kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý phù hợp

Đoàn thanh tra kết luận, kiến nghị Thường trực HĐND huyện, UBND huyện Vũ Quang chỉ đạo các cá nhân, tập thể liên quan tiến hành kiểm điểm các nội dung sai phạm đoàn thanh tra đã chỉ ra, có hình thức xử lý phù hợp đối với từng sai phạm cụ thể.

Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tiến hành soát xét các nội dung, số tiền đã chi cho các chính sách sai thẩm quyền, báo cáo và đề xuất hướng xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài chính ngân sách; tập trung quản lý nguồn thu để việc giao dự toán thu sát với tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị; soát xét giao bổ sung chỉ tiêu thu khác tại các đơn vị sự nghiệp có thu; phê duyệt dự toán chi và chỉ đạo thực hiện dự toán chi đúng chính sách, chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định.

Tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính ngân sách; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ngân sách, nhất là đối với đội ngũ kế toán các đơn vị.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; tập trung quyết toán dự án hoàn thành; tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản. Bãi bỏ và chấm dứt thi hành các nghị quyết chính sách ban hành trái thẩm quyền.
 
D2024031702 3
 Chủ tịch UBND huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có hình thức xử lý theo quy định (nếu có). Ảnh: Xuân Thống
 
Đối với Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, đoàn kiến nghị chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách để thực hiện việc thu, chi ngân sách và hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo bố trí trả lại nguồn cải cách tiền lương theo kết quả thanh tra, trích lập đầy đủ nguồn cải cách tiền lương theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn kiểm điểm, rút kinh nghiệm, hoặc có hình thức xử lý theo quy định (nếu có) đối với các cán bộ công chức, viên chức chịu trách nhiệm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

 Về kinh tế, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang chỉ đạo, đôn đốc thực hiện cắt giảm, thu hồi và xử lý khác các khoản kinh phí xử lý qua thanh tra, số tiền 5.503.332.064 đồng.

 
Bài 1: Thanh tra trách nhiệm tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh: Bài 1: Nhiều tồn tại trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (hatinhmoi.vn)
Theo Xuân Thống  Thanh tra


Link gốc: Bài 2: Yêu cầu cắt giảm, thu hồi và xử lý trên 5,5 tỷ đồng (thanhtra.com.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây