Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

Chủ nhật - 31/03/2024 21:54
Thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT; quy chuẩn Quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy... là chính sách có hiệu lực từ tháng 4.
Quy định mới về tiền lương trong công ty TNHH MTV Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Có hiệu lực từ ngày 10/4, Nghị định số 21/2024 của Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
D2024033111 1
Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Nghị định số 21/2024 sửa đổi về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Cụ thể, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Đồng thời, Nghị định số 21/2024 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xác định quỹ tiền lương kế hoạch.

Cụ thể, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, công ty loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề, bao gồm: Nhà nước điều chỉnh giá, hạn mức sản xuất, kinh doanh, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh, điều chỉnh cơ chế, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.

Hai quy định của Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặc dù Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng khoản 2 Điều 252 bộ luật nêu rõ: Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024.

Cụ thể, Điều 190 quy định về hoạt động lấn biển. Theo đó, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

Điều 190 cũng nêu, hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc: bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị...

Còn Điều 248 Luật Đất đai (sửa đổi) quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về: nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…

Thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT

Từ ngày 22/4, Thông tư 02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành sẽ có hiệu lực.

So với năm 2023, danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
 
D2024033111 2
Thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh:TTXVN) 

Theo đó, với môn Tiếng Anh, ngoài chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.0 như những năm trước đây, thì thí sinh có chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill, Aptis ESOL B1, Pearson English International Certificate (PEIC) level 2 hoặc TOEIC 4 kỹ năng (Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120) cũng được miễn bài thi Ngoại ngữ.

Với các ngoại ngữ khác như Tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, các chứng chỉ để được miễn thi giống năm trước.

Quy chuẩn Quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 56/2023 của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4 và thay thế Thông tư số 123/2021 của Bộ trưởng Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy.

Quy chuẩn trên quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện phòng cháy chữa cháy thuộc danh mục phải kiểm định về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước, nhập khẩu phương tiện phòng cháy chữa cháy; cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy; cơ quan, tổ chức có liên quan về quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Theo quy chuẩn, yêu cầu chung đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy do các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu kê khai, khai báo phải phù hợp với danh mục phương tiện quy định tại quy chuẩn này. Trường hợp chưa rõ chủng loại phương tiện, cần phối hợp với cơ quan quản lý có thẩm quyền để định danh chủng loại phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Một yêu cầu chung nữa với phương tiện phòng cháy chữa cháy là phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quy chuẩn này cũng nêu các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến gồm: vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…

Không xét danh hiệu Lao động tiên tiến với người tuyển dụng dưới 6 tháng

Có hiệu lực từ ngày 15/4, Thông tư 1/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đáng chú ý, thông tư hướng dẫn chi tiết việc xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" trong một số trường hợp.

Cụ thể, không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 6 tháng. Còn trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.
 
D2024033111 3
Người dân Hà Nội đi làm thủ tục hành chính. (Ảnh: VGP)

Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến".

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến".

Thông tư của Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, đối với cá nhân chuyển công tác hoặc được điều động, biệt phái đến cơ quan khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị mới (đối với cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức) thực hiện.

ANH NHẬT
Nguồn VTC News

Link gốc: Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024 (vtcnews.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây