Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng còn một số tồn tại

Chủ nhật - 27/08/2023 11:43
Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại huyện Kỳ Anh, qua đó kiến nghị, xử lý nhiều nội dung, được địa phương tập trung thực hiện.
D2023082704 1
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh là đơn vị sự nghiệp được thanh tra chỉ ra tồn tại khi một số hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ. Ảnh: Xuân Thống
 
Xã xây dựng dự toán thu chưa sát thực tế

Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra công tác tài chính, ngân sách ở 14/20 xã thuộc huyện Kỳ Anh gồm: Lâm Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Phượng, Kỳ Văn, Kỳ Đồng, Kỳ Phong, Kỳ Hải, Kỳ Phú, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Thọ và Kỳ Thư, qua đó kết luận:

Về ưu điểm, công tác lập, giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và điều hành ngân sách cơ bản thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Công tác quyết toán ngân sách đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên, dự toán chi thường xuyên chưa bố trí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương, các khoản có tính chất lương), 50% tăng thu ngân sách xã (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất) so với số huyện giao để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Bố trí dự phòng chưa đảm bảo tỷ lệ 2-4% theo quy định của Luật NSNN.

Dự toán lập chưa phân bổ nhiêm vụ chi cho phần kinh phí xi măng xã đảm nhận theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh và huyện. Một số xã vẫn còn sử dụng tiền đất để chi thường xuyên có tính chất đầu tư; sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí chương trình mục tiêu, chưa nộp trả lại ngân sách nguồn mục tiêu hết nhiệm vụ chi; chưa trừ tỷ lệ tiết kiệm, mua sắm hàng hóa dịch vụ chưa đúng hình thức, quy trình, thủ tục; chưa thực hiện khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân cung cấp hoạt động dịch vụ trên địa bàn. Một số xã không thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh mà áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc áp dụng hình thức mua sắm theo phương thức chào hàng cạnh tranh để bổ sung cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí được UBND tỉnh cấp là chưa đúng quy định.

Với những tồn tại, hạn chế trong quản lý tài chính - ngân sách, đoàn thanh tra kết luận, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thu hồi các khoản kinh phí xử lý qua thanh tra số tiền gần 1,54 tỷ đồng.
 
D2023082704 2
 Xã Kỳ Đồng là 1 trong 14 xã được thanh tra về công tác quản lý tài chính - ngân sách. Ảnh: XT

Áp dụng định mức đơn giá chưa đúng bản vẽ thiết kế thi công

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, qua kiểm tra 2 phòng chuyên môn (gồm Văn phòng HĐND-UBND huyện và Phòng Giáo dục - Đào tạo) và 4 đơn vị sự nghiệp (gồm Ban Quản lý Bảo trì đường bộ huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện), đoàn đã chỉ ra những ưu điểm, đó là: Công tác quản lý đầu tư xây dựng được UBND huyện và các xã quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo quy định. Các dự án trước khi triển khai đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bổ sung chủ trương đầu tư. Quá trình lập dự án, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bản vẽ thi công, tư vấn đấu thầu được chủ đầu tư ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện. Công tác đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, nghị định của Chính phủ cũng như việc thương thảo, ký kết hợp đồng đảm bảo quy định.

Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy vậy, trong thời kỳ thanh tra, việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Kỳ Anh vẫn còn các tồn tại, hạn chế về công tác quản lý đầu tư xây dựng và việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng. Đơn cử, trong công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán việc tính toán khối lượng, áp dụng định mức đơn giá đối với một số hạng mục chưa đúng với bản vẽ thiết kế thi công làm tăng giá gói thầu, giá trị thanh toán công trình; 22/42 công trình chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian thi công so với hợp đồng; một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, chậm thời gian so với quy định…

Theo Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kết luận, trách nhiệm thuộc về việc chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND huyện, các phó chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách lĩnh vực, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã có công trình, dự án được kiểm tra; trách nhiệm trực tiếp thuộc về Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, trưởng các phòng, ban, bộ phận được giao nhiệm vụ liên quan trong phạm vi quản lý Nhà nước, các đơn vị tư vấn xây lắp và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các công trình, dự án được thanh tra.

Trong đó, công tác khảo sát thiết kế, lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình còn tính sai khối lượng, chưa sát với biện pháp thi công và khối lượng thiết kế chưa phù hợp với khối lượng dự toán; công tác triển khai thi công xây dựng một số công trình thi công chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian thi công (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện); công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật còn để một số công trình khối lượng được tính chưa chính xác dẫn đến làm tăng giá trị gói thầu; công tác quản lý dự án còn để một số công trình thành lập ban quản lý dự án sử dụng bộ máy cấp xã trực tiếp quản lý dự án không đủ năng lực theo quy định (tại UBND các xã).

Từ các kết quả kiểm tra trên, tổng giá trị xử lý qua thanh tra trên 1,838 tỷ đồng, trong đó cắt giảm 1,718 tỷ đồng, thu hồi trên 120 triệu đồng.
 
D2023082704 3
 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị HĐND-UBND huyện Kỳ Anh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân liên quan. Ảnh: Xuân Thống
 
Qua kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị, xử lý nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Trong đó, đối với HĐND và UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được thanh tra tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, hạn chế trên; đối với Chủ tịch UBND huyện, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các sai sót và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ công chức đã để xảy ra các sai sót trong việc tham mưu quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện cắt giảm, thu hồi và xử lý khác các khoản kinh phí xử lý qua thanh tra số tiền 3.378.116.324 đồng, gồm: Thu hồi nộp NSNN tỉnh gần 600 triệu đồng, thu hồi nộp NSNN huyện trên 512 triệu đồng, xử lý khác trong quản lý tài chính ngân sách trên 487 triệu đồng và cắt giảm giá trị thanh toán các công trình, dự án trên 1,718 tỷ đồng.

Liên quan việc thực hiện Kết luận thanh tra số 06/KL-TT ngày 16/5/2023, mới đây, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh xác nhận, huyện đã thực hiện thu hồi, cắt giảm giá trị thanh toán, nộp ngân sách cấp trên và xử lý khác các khoản kinh phí được 1.910.817.539 đồng/3.378.116.324, còn 1.467.298.785 đồng chưa thực hiện; đã thực hiện đảm bảo 100% thu hồi nộp về NSNN tỉnh và huyện theo kiến nghị. Riêng kinh phí cắt giảm giá trị thanh toán các công trình, dự án đã đạt 1.064.600.000 đồng/1.718.600.326 đồng, còn 654 triệu đồng chưa thực hiện.
Xuân Thống
Theo Thanhtra.com.vm

Link gốc: Công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng còn một số tồn tại (thanhtra.com.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây